Săvoiu – despre efectele negative ale neînregistrării imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru

Comunicat de presă

Deputatul Ionuţ Sǎvoiu a participat în zilele 29-30 mai a.c. la lucrǎrile Simpozionului “Interferenţe între activitatea notarilor publici şi cea a instanţelor de judecatǎ, avocaţilor, executorilor judecǎtoreşti, mediatorilor – 20 ani de la înfiinţarea Instituţiei Notarului Public în România”.

Evenimentul a fost avut loc la Institutul de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară – UVT Târgovişte şi a fost organizat de Camera Notarilor Publici Ploieşti în parteneriat cu Centrul de Cercetǎri în Ştiinţe Sociale din cadrul Facultǎţii de Drept şi Ştiinţe Administrative Târgovişte.

Deputatul Sǎvoiu a susţinut sâmbǎtǎ o alocuţiune în deschiderea evenimentului şi vineri o prezentare şi o dezbatere pe tema înregistrǎrii sistematice a imobilelor în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciarǎ (PNCCF).

 

“Faptul cǎ în România, din cele cca. 40 de milioane de imobile estimate a se regǎsi pe teritoriul naţional, au fost înregistrate în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciarǎ (SICCF) decât cca. 7,5 milioane de imobile din care 3,64 milioane în mediul urban şi 3,83 milioane în mediul rural constituie o frânǎ majorǎ în calea dezvoltǎrii economice a ţǎrii”, a declarat Ionuţ Sǎvoiu.

În acelaşi context, deputatul a mai precizat cǎ:

Tranziţia de la sistemul de înregistrare sporadicǎ a proprietǎţilor, care a funcţionat în România în ultimii 17 ani,  la înregistrarea sistematicǎ în cadrul PNCCF finanţat de stat prin bugetul ANCPI şi prin POR 2014-2020 are efecte directe asupra reducerii costurilor pentru cetǎţeni şi pentru investitori în cazul  înregistrǎrii drepturilor de proprietate, precum şi a timpilor de aşteptare în cazul primei înregistrǎri.  De asemenea şi  termenele de rezolvare a oricǎrori cereri de informaţii publice asupra imobilelor pot fi mai scurte. Mai mult decât atât, procedura de cadastru sistematic rezolvǎ problema actelor de proprietate lipsǎ în unitǎţile administrative din zonele colinare unde nu toate terenurile au fost parte a procesului de restituire a proprietǎţii funciare.    

 Astfel, investiţiile fie cǎ sunt publice sau private se pot derula mai uşor, iar siguranţa sistemului de înregistrare a drepturilor de proprietate asigurǎ încredere investitorilor şi reducerea riscurilor afacerilor, fie cǎ vorbim de investiţii în domeniul infrastructurii, în domeniul agricol, industrial, comercial sau rezidenţial.”


Valeriana heidelbergcement


Gurmand + Raiman caleatargovetilor
Daca ti-a placut acest articol il poti distribui:

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Statistici Trafic Google Analytics
Statistici Trafic.ro